Nava 32, El Perelló (Tarragona)  -  649 372 275  -  info@sasakitdigital.cat

sasa kit digital marketplace

Amb el Marketplace del Kit Digial t'ajudarem a dirigir els esforços en els productes amb més potencial per incrementar les vendes, optimitzant els recursos disponibles, escollint els canals de distribució adequats i adaptant els teus productes i serveis a les necessitats dels clients.

Principalment, realitzem les següents accions:

  • Estudi d'altrenatives i alta a la plataforma de Marketplace
  • Anàlisis de la competència
  • Disseny i definició de l'estratègia de negoci
  • Producció del catàleg de referències
  • Creació del contingut del "listing"
  • Alta de referències a la plataforma.

El preu d'aquest servei és de 2.000€